Norsk Schaferhund Klub avd.Hedmark

TILLITSVALGTE

STYRET

Leder:   Gunn Tove Bekken, 917 49 817   valp@rustadmoen.com 

Nestleder:   Sissel Ekhougen, 957 46 946   ekhougen@gmail.com

Sekretær:   Britt Haugen, 917 47 845   nygata14@gmail.com

Kasserer:   Jan Larsen, 959 81 367   jannygata14@gmail.com

Styremedlem:  Silje Nord-Baade, silbaade86@gmail.com

Varamedlem:   Heidi Brekke, 416 21 811  heidibre@online.no

Varamedlem:   velges ved suppleringsvalg


Arrangement- og aktivitetskomite

Koordinator: Jan Larsen, 959 81 367   jannygata14@gmail.com

Brukshundansvarlig: Sissel Ekhougen, 957 46 946   ekhougen@gmail.com

Utstilling: Heidi Brekke, 416 21 811  heidibre@online.no

Medlem: Magne Erik Rygh, 413 87 535 utriggere@gmail.com

Medlem: Inger Kristine Kikut Nordhagen, krikino@online.no 

 

AVLSKONTAKT:

Gunn Tove Bekken 

RIK ANSVARLIG:

 

BANE/ANLEGGSKOMITEEN:

Roar Lundstein, 918 25 715   rullerask@live.no

Jan Larsen, 959 81 367   jannygata14@gmail.com

REVISOR:

velges på suppleringsvalg

VALGKOMITE:

 

 

KLUBBENS ADRESSE:

Klubbens adresse: NSchK avd. Hedmark, Postboks 147, 2301 Hamar

e-postadresse: schafer.hedmark@klubb.nkk.no

Kontonummer - 1800.28.34800

Org.nummer - 993141925